You must have Javascript enabled to use this form.

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de mails uitgaande van Zakenkantoor Dierckx NV of haar medewerkers is alleen bestemd voor de personen of organisaties aan wie zij gericht zijn en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van deze informatie, zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook, door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien u per vergissing een mail van Zakenkantoor Dierckx NV ontvangt, vragen wij u dat te melden aan de afzender en de e-mail te wissen. 

Volledige veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van elektronische berichten via internet kan op geen enkele manier gegarandeerd worden. Daarom mogen deze berichten en bijlagen op geen enkele wijze als een officieel standpunt of engagement van Zakenkantoor Dierckx NV worden beschouwd. De afzender kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die optreedt door of in het kader van elektronische communicatie.